Telefon: + 48 601 817 780

english version

Praca społeczna

Radca Prawny Magdalena Śniegula pełniła społecznie funkcja Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w latach 2003-2007

W latach 2012-2018 współpracowała z kwartalnikiem Tylna 14 Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.


Magdalena Śniegula pełni funkcję członka zarządu klubu sportowego TKKF Ognisko „Hala Sportowa” od 2018 i aktywnie angażuje się w jego działalność

Radca prawny Magdalena Śniegula jest aktywna na różnych polach działalności zawodowej.

Wykłady i ćwiczenia z prawa gospodarczego dla aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w latach 2002 - 2018


Udział komisjach egzaminacyjnych na kolokwiach z prawa gospodarczego dla aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w latach 2002 - 2019


Wykłady monograficzne z prawa gospodarczego oraz etyki radcy prawnego dla radców prawnych


Członek zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką w latach 2011 - 2019


Członek komisji odwoławczej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości ds. egzaminów radcowskich w latach 2011, 2013, 2014


Członek zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania zadań na egzamin radcowski w latach 2015, 2016

Kancelaria Prawnicza Radca Prawny Magdalena Śniegula
90-511 Łódź, ul. Ludwika Zamenhofa 21 lok. 1
NIP 7261096238
tel. + 48 601817780
m.sniegula@veteres.pl

ŁD-M-1005 - nr wpisu na listę radców prawnych prowadzoną
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi